Luitec B.V. (Kamer van Koophandel: 61947385) hierna te noemen Luitec, verleent u hierbij toegang tot www.luitec.nl (“de Website”). In deze disclaimer geeft Luitec aan onder welk voorbehoud de informatie op de Website wordt aangeboden.

Beperkte aansprakelijkheid

Luitec spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Luitec behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Ondanks deze zorg en aandacht voor de Website is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Luitec nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van publicaties op de Website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Luitec, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Overig

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meeste recente versie van de disclaimer van Luitec op deze pagina.